Wire-Line Karotiyerler

Sondaj işlemi sırasında en fazla zaman kaybı takım inme ve çekme operasyonlarıdır. Takımın tamamen kuyudan çekilmesi işlemi hem uzun vakit almakta ayrıca kırıklı formasyonlarda delme işlem verimini düşürmektedir. 

Bu tür durumlarda kuyu yıkılması ve takım sıkışmaları da sık sık görülmektedir. Bu sorunların giderilmesi için Wire-Line Ekipmanları geliştirilmiş ve düz takımların yerini almıştır. 

Multi Plus Makine olarak Wire-Line Tij ve Karotiyerleri teknolojinin en son özelliklerini kullanarak üretmektedir. Tijler, Karotiyerler ve karotiyer sarf malzemeleri stoktan karşılanabilmektedir. 

DCDMA ve METRİK Stanadartı Karotiyerler

Karotiyerler kullanım maksadı olarak matkaplar tarafından kesilen karotun yeryüzüne

çıkarılmasını sağlayarak sondajlarda kullanılan en önemli aparatlardır.

Formasyonlara bağlı olarak karotiyerler çift tüplü ve tek tüplü olarak iki ayrı sınıfa ayrılırlar.

Karot alınması kolay homojen, çatlaksız formasyonlarda tek tüplü karotiyerler tercih

edilmelidir. Bazı yumuşak, zayıf çimentolu formasyonlarda karot alınması zordur. Bunun

nedeni karotun sirkülasyon sıvısı ile temasında dağılması ve karotiyere düzgün olarak

girememesidir. Bu sebeple karot yüzdesini artırarak verimli karot alınması sağlamak amacıyla

çift tüplü karotiyerler kullanılması uygun olacaktır. Böylece sirkülasyon sıvısının

karotiyerin iç ve dış tüplerinin arasından karota değmeden karotiyerin içerisine girmesi

sağlanmış olur.

Yaygın olarak kullanılan Karotiyer standartları DCDMA ve Metrik’tir. DCDMA standartı

karotiyerler tek tüplü “G”, çift tüplü “M”, Metrik standartı karotiyerler ise tek tüplü “B”, çift

tüplü “T” serisi olarak adlandırılmıştır.

Multi Makina Karotiyer ihtiyaçlarınızın tümünü çelik kalitesi en yüksek hammaddeler

kullanarak soğuk çekme dikişsiz borulardan imal ederek tarafınıza sunmaktadır.