Wire-Line Tijler

Karotlu sondaj, yer altı jeolojisinin anlaşılması ve örnekleme yapılması için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, kuyu içine indirilen bir boru (karot tüpü) ile yer altındaki kaya örnekleri çıkarılır. Wireline tijleri, karotlu sondajın verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla kullanılır.

 

Wireline tijleri, karot tüpünü kuyuya indirip çıkarmak ve aynı zamanda kuyu içinde çeşitli ölçümler yapmak için kullanılır. Karotlu sondaj sırasında, kuyu içine indirilen tijler üzerine yerleştirilmiş sensörler ve ölçüm cihazları, yer altındaki formasyonun özelliklerini belirlemek, kaya türünü analiz etmek ve diğer önemli verileri toplamak için kullanılır.

 

Wireline tijlerin kullanımı, kuyu içindeki işlemleri hızlandırır ve veri toplama sürecini optimize eder. Bu tijler, operasyon sürekliliği sağlar ve sondaj işlemlerini daha güvenilir hale getirir. Ayrıca, kuyu içindeki çeşitli derinliklerde ölçümler yapma esnekliği sayesinde, yer altı formasyonlarına daha kapsamlı bir bakış açısı kazanılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, karotlu sondajda wireline tijleri, jeolojik ve petrofiziksel verilerin daha kesin ve güvenilir bir şekilde elde edilmesine olanak tanır.

DCDMA Standartı "W" Tijler

“W” serisi tijlerin gerek dış çapı, gerekse manşon iç çapı eski “X” serisi tijlere nazaran
daha büyüktür. Bu sebepten “W” serisi tijler kuyu içinde daha dengelidir. Gerekli
devirdaim sıvısının daha kolay pompalanmasına imkan vererek takım dizisinin lüzumsuz
aşınmasına mani olur, karotiyer ve matkabın ekonomik ömrünü uzatırlar.

 

“W” serisi tijler, geliştirilmiş diş tasarımı sayesinde, kolay bağlanıp sökülebilmektedirler.
Multi Plus Makina tijleri, manşonu ile birlikte komple olarak teslim edilir. Özel sipariş halinde, tahlisiye işlemleri için sol dişli tijler de imal edilmektedir.


NW ve BW tijler “Upset Tip”, AW tijler de “Paralel Tip” olarak imal edilmektedir. Talep
üzerine “Paralel Tip” NW ve BW tijler de imal edilebilir.

Muhafaza Boruları

Multi Plus Makina muhafaza boruları, özel alaşımlı, dikişsiz soğuk çekme çelik borudan imal
edilmekte olup, DCDMA ve BSI standartlarında belirtilen spesifikasyonlardan bile daha
üstün akma ve kapma değerlerine haizdir.


Muhafaza borusu kuyunun yıkılmasını önlemek ve su kaçağına mani olmak için indirilir.
Muhafaza boruları, ağızlarına elmas veya vidye çarık takılarak, sondajda sıkışan
takımların kurtarılmasında veya kuyunun taranmasında da kullanılır.


Multi Plus Makina “W” serisi muhafaza borularının bir ucu dişi, diğer ucu erkek dişli olup, manşon
gerektirmeden birbirlerine direkt olarak bağlanırlar. Manşonsuz boruların et kalınlığı,
manşonlulara nazaran daha fazla olduğundan, daha dayanıklıdırlar. “W” serisi muhafaza
borularının dişleri daha geniş hatveli oldukları için, bağlanıp sökülmeleri de daha kolay ve çabuktur.